روی وب

نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۰۳
نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد
جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ معرفی انیمیشن کوتاه Zero دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ استیو وازنیاک در واکنش به افشای اطلاعات، از فیسبوک خداحافظی...
نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد
نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد 20 روز قبل...
۱۳۹۷ نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ معرفی انیمیشن کوتاه Zero دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ استیو وازنیاک در واکنش به افشای...
۳ میلیارد تومان دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ نژادپرستی بر سلامت جسمانی افراد قربانی تأثیر منفی می‌گذارد × ورود اعضاء عضویت...

خوش آمدید

بستن