مترمکعب به لیتر

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۱۷
مترمکعب به لیتر
اظهار داشت: به گازسانی به جایگاههای CNG باید بیشتر توجه شود، این مسئله را نه از بعد بنگاهداری بلکه از بعد ملی تأکید می کنم چرا که مصرف هر مترمکعب سوخت CNG معادل مصرف یک لیتر...
می‌دانید هر مترمکعب چند لیتر است؟ هزار لیتر؛ یعنی24هزار بطری آب به اصطلاح معدنی. می‌گویند الگوی مصرف در تهران برای هر نفر در شبانه‌روز 150 تا 170لیتر است و در حالی...
شرکت گردیده و با نادیده گرفتن یکی از این پمپ ها به عنوان رزرو ، قادر است از مخزنی به ظرفیت 500 مترمکعب ، 238.5 لیتر در ثانیه آب را تا ارتفاع 35 متری پمپاژ نماید.   مهندس اکبری...
مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. · یک مترمکعب = 1000 لیتر براي تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. یک مترمکعب= 1000000 سانتی متر مکعب...
تبدیل لیتر به مترمکعب و برعکس... تبدیل مترمکعب به لیتر
و واحدهای    تير ماه  1392 مصرف غیرفنی  ( mwh ) 815 میزان مصرق آب نیروگاه(مترمکعب):   --- 36682 - میزان مصرف روغن نیروگاه (لیتر) :  ردیف شماره واحد قدرت قابل...
۴ میلیارد لیتر بنزین، ۷.۴ میلیارد لیتر مترمکعب cng و ۰.۷ میلیارد لیتر گازوئیل صرفه‌جویی می‌شود، اظهار...

خوش آمدید

بستن