روی وب

چسبیده

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۱۶
چسبیده
تیمی از جراحان مشهور دنیا بعد از یک تلاش 20 ساعته موفق به جداسازی دوقلوهای از سر بهم چسبیده شدند... چسبیده ،
پدیده دوقلوهای به هم چسبیده از هر 100 هزار تولد یک بار رخ می دهد.
یک دوقلوی در قم متولد شدند که از ناحیه سر به هم چسبیده‌اند... دوقلوهایی که دیگر به هم چسبیده نیستند
یکی از دوقلوهای به هم چسبیده در قم فوت کرد قم- ایرنا- پس از گذشت حدود یک ماه از تولد دوقلوهای به هم چسبیده از ناحیه سر در استان قم، یکی از این نوزادان فوت کرد.
عکس/ جدا کردن دوقلو‌های از سر بهم چسبیده... تولد دوقلوی به هم چسبیده ،
عکس/ تولد خواهران دوقلو که از سر به هم چسبیده‌اند... دوقلوی به هم چسبیده ،
دوقلوهای به هم چسبیده از هم جدا شدند... تولد کودکان دوقلو که از سر به هم چسبیده‌اند بسیار نادر و احتمال آن یک به 2.5 میلیون است.

خوش آمدید

بستن