روی وب

ناکامی مزدوران سعودی در نفوذ به ساحل غربی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۳۱
ناکامی مزدوران سعودی در نفوذ به ساحل غربی
با ناکامی مواجه شدند این نیروها همچنین التباب غربی در الوازعیه را با چندین گلوله هدف قرار دادند. جنگنده های سعودی نیز در آسمان بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در...
جنگنده های سعودی نیز در آسمان بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در آمدند. مزدوران سعودی در استان مارب نیز باردیگر پایگاههای ارتش و کمیته های مردمی را در...
بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در آمدند. مزدوران سعودی در استان مارب نیز باردیگر پایگاههای ارتش و کمیته های مردمی را در مناطق جبل هیلان، سوق و بخش صرواح را با توپخانه...
ناکامی مزدوران سعودی در نفوذ به ساحل غربی  

خوش آمدید

بستن