با ناکامی مواجه شدند این نیروها همچنین التباب غربی در الوازعیه را با چندین گلوله هدف قرار دادند. جنگنده های سعودی نیز در آسمان بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در...
جنگنده های سعودی نیز در آسمان بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در آمدند. مزدوران سعودی در استان مارب نیز باردیگر پایگاههای ارتش و کمیته های مردمی را در...
بخش ذوباب، العمری و ساحل غربی به پرواز در آمدند. مزدوران سعودی در استان مارب نیز باردیگر پایگاههای ارتش و کمیته های مردمی را در مناطق جبل هیلان، سوق و بخش صرواح را با توپخانه...

سرنوشت کاخ صدام + عکس

ناکامی مزدوران سعودی در نفوذ به ساحل غربی  

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع:

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com