روی وب

نسخ خطی تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده جمع‌آوری شد خبرگزاری تسنیم: رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان خدابنده با تاکید بر حفظ و ماندگار کردن هنر تعزیه با مکتوب کردن نسخ خطی گفت: نسخ خطی ت...
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خدابنده گفت: با ساماندهی تعزیه خوانان سراسر کشور، نسخ خطی تعزیه‌خوانان خدابنده مکتوب می‌شود.
نسخ خطی تعزیه‌خوانان خدابنده كتاب می‌شود رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان خدابنده با تأكید بر حفظ و ماندگار كردن هنر تعزیه با مكتوب كردن نسخ خطی گفت: نسخ خطی تعزیه‌خوانان شهرستان خداب...

اجرای ۳۵ نمایش تعزیه توسط تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده

رئیس انجمن تعزیه خوانان شهرستان خدابنده از اجرای ۳۵ نمایش تعزیه توسط تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده درایام فاطمیه خبر داد.

هنرنمایی تعزیه‌خوانان خدابنده‌ای در استان‌های مرکزی کشور

وی به جمع‌آوری نذورات مردمی در حمایت از تعزیه‌خوانان انجمن تعزیه شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت:‌ 600 میلیون تومان کمک‌های مردمی در طول سال 94 در این شهرستان جمع‌آوری شده است.

دفتر تعزیه شهرستان خدابنده بیشترین آمار تعزیه‌خوانان در کشور را داراست

رئیس دفتر تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده از صدور ۱۸۰ مجوز اجرای نمایش تعزیه در این شهرستان خبر داد و گفت: تعزیه‌خوانان شهرستان ‌با ۲۵۴ هنرمند بیشترین آمار انجمن تعزیه ایرانیان را ...
رئیس دفتر تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده گفت:تعزیه‌خوانان شهرستان خدابنده از حق بیمه بهره‌مند شدند.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: روی وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com